• EMDR, İZMİR EMDR; İZMİRDE EMDR, İZMİR EMDR TEDAVİSİ, EMDR TEDAVİSİ İZMİR, İZMİRDE EMDR FİYATLARI, EMDR FİYATLARI İZMİR

EMDR

EMDR

“Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.

Türkçe açılımıyla “Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme.” Olarak adlandırılır.

EMDR treapisi ile kişi geçmişte yaşamış olduğu, veya hala yaşamakta olduğu, ona acı, korku, öfke, kaygı ve üzüntü veren duygulardan kuturmasına yardımcı olur.

Terapist, bunu kişinin yaşamış olduğu ana bakmasını istiyerek ve beyinde ki sağ ve sol lobu sistematik olarak uyararak işlememe yapmasını sağlar.

Sağ ve sol labun uyarılması, gözlerin sağ ve sol tarafa bakması ile yaparlır.

Uyarma işlemi sadece gözlerle yapılmamaktadır. Dokunarak veya ses yolu ilede uyarım sağlanır.

Beyin anıyı bu sayede işelmler, ve duyarsızlaştırma oluşur.

Her yaşanan olay beyinde birbirlerine benzerlikleri ile bağlanır. Anı ağları oluşur.

Aslında tebcüberimizin oluşmasıda böyle mendana gelir. Beyin benzerlikleri görür ve buna bağlı olarak bir sonraki adımını belirler.

Yaşanan olumsuz olaylarda ve bunlardan edilinen negatif irrasyolen inançlarda bu şekilde birbirlerine bağlanır.

Belli bir süre sonra “ ben hep…… “ diye başlayan cümleler ortaya çıkar. Kişi yaşamış olduğu anı ile ilgili edindiğini irrasyonel inançtan ayrılır ve daha objectif olan inancı yeniden işlemler. Bunun sayesinde anı ile bağlantılı olan negative duygu yoğunluğu ve bedende oluşan rahatsız edici duymalar ortadan kalkar.

EMDR terapisi ile ilgili çoğunlukla sorulan sorular.

  • EMDR yaşanmış bir anıyı silmez.
  • EMDR yaşanmış olan anıların sağlıklı işlenmesini sağlar.
  • EMDR aslında hemen hemen her psikolojik sorunda kullanılabilecek bir terapi tekniğidir.
  • Bireyin çok büyük travmalarının olması gerekmez.
  • Her yaş grubuna uygulanabilir.
  • Çocuklarda uygulama biçimi bir miktar farklıdır. Bunun için terapistin EMDR ÇOCUK eğitiminin alınmış olması şarttır.
  • Bu bir hipnoz değildir. EMDR terapisi esnasında kişi ayıktır ve tam kontrol kendi elindedir.
  • Diğer terapi tekniklerine göre daha hızlı ilerler ancak bunun bir terapi olduğunu unutmamak gerekir ve bir süreçtir.
  • Her terapide olduğu gibi istikrar terapinin akışını olumlu etkiler.