• Özgüven Eksikliği

ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ

Bireyin kendine karşı olan inancını ve güvenini kaybetmesi ile oraya çıkar. Bireyin kendi becerilerini devamlı sorgulaması, alacağı kararlarda onay ihtiyacı, başarısızlık kaygısı yoğun olarak yaşanan durumlardır. Çoğunlukla özgüven eksikliği çocukluk döneminde edilenen bir durumdur. Anne ve babanın tutumu, öğretmen tutumu, arkadaş ortamında kabul görmeme gibi durumlar özgüven eksikliğinin temelini oluşturabilmektedir. Bunun dışında yetişkinlik hayatında yaşanan büyük travmalar sonucunda özgüven kaybı gözlenebilmektedir.

İş hayatında, okul hayatında veya sosyal ilişkilerinde başarılı olan insanların özgüven eksikliği olmadığı düşünülmektedir. Özgüven eksikliği bireylerin hayattaki duruşları veya başarıları ile ölçülmemektedir. Özgüven eksikliği içsel ve çoğu zaman irrasyonel bir inançtır. Kimi bireyde bu inanç daha hafif yaşanırken kimisinde daha güçlü yaşanmaktadır. Özgüven eksiliği kişilerin harekete geçmesini engeller, yapmaları gerekenleri etelemesine sebep olur, başladıkları bir işi bitirmemelerine neden olur. Bunun sonunda gelen başarısızlık duygusu var olan özgüven eksikliğini güçlendirir ve inancın daha kalıcı hala gelmesine sebebiyet verir. Bireyler bu döngüyü fark etseler de nasıl içinden çıkacaklarını bilemezler. Bireysel terapi ile kişinin kendine olan inancının güçlenmesi özgüven eksiklik ortadan kalkabilmektedir.

Çocuklarda özgüven eksikliği çoğunlukla çocuğun içe kapanık olması, isteklerini dile getirmekte ki zorluğu, arkadaş edinmede yaşadığı sıkıntı gibi kendisini göstermektedir.  Aileler kimi zaman İçe dönük olmakla içe kapanık olmayı birbirine karıştırabilir. İçe dönük (introvert) veya dışa dönük (extrovert) olmak bir karakterdir. Kişi burada olduğu durumdan memnundur ve kendi ile ilgili irrasyonel inancı bulunmamaktadır. İçine kapanık olan çocuk bulunduğu durumdan memnun değildir ve bundan üzüntü duymaktadır. Çocuklarda özgüven eksikliği bir yetişkine göre daha hızlı ve kolay aşıla bilinir. Yaşlarından ötürü inanç şemaları kalıplaşmamış olması büyük bir avantajdır.

Özgüven eksiliğinde çoğunlukla ilaç tedavisine gerek duyulmamaktadır. Düzenli olarak gidilen terapi bireyin irrasyonel inançlarının değişmesini sağlayacaktır. Genelde terapi tekniği olarak CBT ve EMDR kullanılmaktadır.