Bilişsel Davranışçı TerapiSlide thumbnail

İZMİR PSİKOLOG

İçsel Denge, Güçlü Zihin, Mutlu Bir Zihin
İzmir Psikolog ile Başlar

HizmetlerimizHaberlerimiz

İZMİR PSİKOLOG

İçsel Denge, Güçlü Zihin, Mutlu Bir Zihin
İzmir Psikolog ile Başlar

HizmetlerimizHaberlerimiz
Bilişsel Davranışçı TerapiSlide thumbnail

İZMİR PSİKOLOG

İçsel Denge, Güçlü Zihin, Mutlu Bir Zihin
İzmir Psikolog ile Başlar

HizmetlerimizHaberlerimiz

Psikoloji Hangi Konularla İlgilenir?

İzmir Psikolog, bireylerin davranışlarını ve davranışlarının altında yatan sebepleri kişilerin zihinsel süreçleriyle beraber inceler. Bireylerin zihin yapısının incelenmesi olarak tanımlanabilen bu bilim, birey zihninin gözlemlenebilmesinin imkânsız olması sebebiyle, gözlenebilmekte olan davranışların bilimsel olarak incelenmesi şeklinde tanımlanmıştır.

Bireylerinin psikolojisinin, birey biyolojisi ve fizyolojisiyle iç içe olması sebebiyle, psikoloji biliminin biyoloji bilimiyle ortak alanda çalışmasına neden olmuştur. Davranış bilimleri arasında yer alan psikoloji, kendi içinde bazı alt alanlara ayrılır. Bu alanların her birinde davranış farklı bir biçimde incelenir. Bu alanlar aynı zamanda birer uzmanlık alanıdır.

Terapist Ne Yapar?

İzmir Psikologlar uzmanlık alanına göre birçok farklı terapi yöntemi uygulayabilir. Örneğin terapistlerin, çiftlerin ilişkilerinde yaşadıkları sorunları çözmek için uyguladıkları terapiye Aile Terapisi adı verilir. Davranış terapileri ise daha çok anksiyete bozukluklarının ve fobilerin tedavisinde tercih edilen yöntemlerdir. Psikologlar kaygıların kaynağını bularak, kişilerin fobilerinden kurtulmasını sağlar. Terapistler;

 • Zorluklar karşısında kendinizi daha güçlü hissetmenizi
 • Gelişiminize engel olan davranışlarınızı değiştirmenizi
 • Kendinizle ilgili mevcut olan olumsuz düşünce kalıplarını irdelemenizi
 • Geçmişten gelen acılarınızı dindirmenizi
 • İletişim ve ilişki kurma yetkinliklerinizi geliştirmenizi sağlar.

Psikoterapi Neyi Amaçlar?

İnsanlar anne karnından itibaren pek çok olaya ve duyguya maruz kalır. Bütün bu olaylar bireyin kendisini, çevresini ve yaşamı anlamlandırma sürecini direkt olarak etkiler. İzmir Psikolog, kişilerin yaşadıkları sorunlar veya geçmişten gelen travmalar karşısında; yaşadıkları olaylarla ilişkili duygu, düşünce ve davranışlarını fark etmelerini amaçlar. Psikoterapi, bireylerin fark ettikleri bu duygu ve düşüncelerle yeniden ilişki kurma sürecidir. Psikoterapi yönetmi, kendi içinde ayrılan farklı bireysel kuramlara sahip birçok terapi yaklaşımına sahiptir. Bu yaklaşımlar kişilerin yaşadıkları süreci yeniden anlamlandırmalarına, geçmiş ile ilişki kurarak bugünü yeniden yapılandırmalarına yardımcı olur. Kurulan bağlar sayesinde kişilerin baş etme mekanizmalarının güçlenmesine, empati ve iç görü becerilerinin gelişmesine, kendilik algılarının değişerek yaşamsal stres kaynaklarıyla daha sağlıklı mücadele edilmesine olanak tanınır.

İzmirde Psikolog

Hizmetlerimiz

EMDR

Kasım 24, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Bilişsel Davranışçı Terapi

Kasım 24, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Oyun Terapisi

Kasım 18, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Bağımlılıklar

Ekim 9, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Ayrılık Kaygısı

Ekim 9, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Ergenlik

Ekim 9, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Depresyon

Ekim 9, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Ekim 9, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Taciz ve İstismar

Ekim 9, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Başarama Kaygısı

Ekim 9, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Selective Mutizim

Ekim 9, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Öfke Kontrol Sorunu

Ekim 9, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Zorbalığı Maruz Kalma

Ekim 9, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Arkadaşlık Sorunları

Ekim 9, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Anne Baba Eğitimi

Ekim 9, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Yeme Bozuklukları

Ekim 9, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Korkular

Ekim 9, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Uyku Problemleri

Ekim 9, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Dikkat Eksikliği

Ekim 9, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Okula Uyum Ve Okul İçi Sorunlar

Ekim 9, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Kardeş Kıskançlığı

Ekim 9, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Bağlanma Sorunları

Ekim 9, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Travmalar

Ekim 8, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Sınav Kaygısı

Ekim 8, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Boşanma

Ekim 8, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Özgüven Eksikliği

Ekim 8, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Yas

Ekim 8, 2021/tarafından İzmirde Psikolog

Hizmetlerimiz

yas

Yas

İzmir Psikolog insanlara yardımcı olmak için oradadır. İzmir Psikolog, zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele edenlere destek sunar, rehberlik eder ve sağlıklı bir yaşam için gerekli adımları atmalarına yardımcı olur. Bu yazıda, İzmir Psikologları ve sundukları hizmetler hakkında detaylı bir inceleme yapacağız.

İzmir Psikologlarının Rolü ve Önemi

İzmir Psikolog, insanların zihinsel sağlıklarını korumak ve geliştirmek için çalışan profesyonellerdir. Onlar, bireylerin duygusal, davranışsal ve zihinsel sorunlarını anlamak ve çözümlemek için çeşitli terapötik teknikler kullanırlar. İzmir Psikologları, kişisel zorluklarla başa çıkmak, ilişkileri güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak için bireylere yardımcı olurlar.

İzmir Psikologlarının Hizmetleri

 1. Bireysel Terapi: Bireylerle birlikte çalışarak kişisel sorunları ele alırlar. Depresyon, kaygı, özsaygı sorunları gibi konularda destek sağlarlar.
 2. Çift Terapisi: İlişki sorunları yaşayan çiftlere yönelik danışmanlık hizmetleri sunarlar. İletişim problemleri, güven sorunları, çatışmalar gibi konuları ele alarak çiftlerin ilişkilerini güçlendirmeye çalışırlar.
 3. Aile Danışmanlığı: Aile içi sorunları ele alarak aile üyelerinin birbirleriyle daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olurlar. Ebeveynlik becerilerini geliştirmeye yönelik destek sağlarlar.
 4. Çocuk ve Ergen Danışmanlığı: Çocuklar ve gençlerle çalışarak yaşadıkları duygusal ve davranışsal sorunlara çözüm bulmalarına yardımcı olurlar. Okul performansı, aile ilişkileri, özsaygı gibi konularda destek sağlarlar.
 5. Stres Yönetimi: Bireylere stresle başa çıkma stratejileri öğretirler. İş stresi, ilişki problemleri, yaşam değişiklikleri gibi durumlarla baş etme konusunda rehberlik yaparlar.
 6. Travma Sonrası Destek: Travmatik olaylarla başa çıkma konusunda uzmanlaşmışlardır. Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bireylere destek sağlarlar.

İzmir Psikologlarının Toplumsal Etkisi

 1. Zihinsel Sağlık Farkındalığı: İzmir Psikologları, toplumda zihinsel sağlık konusunda farkındalığı artırmaya yardımcı olurlar. Bu, bireylerin zihinsel sağlık sorunlarıyla daha açık bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olabilir.
 2. Duygusal İyileşme ve Dayanıklılık: Psikologların sunduğu destek, bireylerin duygusal iyileşme süreçlerine katkıda bulunur ve dayanıklılıklarını artırır.
 3. Sağlıklı İlişkiler: İzmir Psikologları, bireylerin sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olurlar. İyi ilişkiler, bireylerin duygusal ve zihinsel sağlığını olumlu yönde etkiler.
 4. Toplumda Bilinçliliğin Artırılması: Psikologlar, zihinsel sağlık konusunda toplumda bilinçliliği artırmaya yardımcı olurlar. Bu, bireylerin kendilerini daha iyi anlamalarına ve duygusal ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermelerine yardımcı olabilir.
İzmir Psikologlarının Avantajları
 1. Güvenilir Ortam: İzmir Psikolog, bireylere güvenilir bir ortamda konuşma ve duygusal paylaşımlarda bulunma fırsatı sunarlar. Bu, terapötik sürecin etkinliğini artırır.
 2. Uzmanlık ve Deneyim: Psikologlar, alanlarında uzmanlaşmış profesyonellerdir. Eğitimleri ve deneyimleri, bireylere daha etkili bir şekilde yardımcı olmalarını sağlar.
 3. Bireysel Yaklaşım: Her birey farklıdır ve farklı ihtiyaçlara sahiptir. İzmir Psikologları, bireysel ihtiyaçları anlar ve ona göre bir yaklaşım benimserler.
 4. Toplumsal Fayda: İzmir Psikologları, bireylerin zihinsel sağlıklarını güçlendirmeleri ve sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olarak topluma olumlu bir katkı sağlarlar.

İzmir Psikolog, zihinsel sağlık konusunda önemli bir destek kaynağıdır. Bu uzmanlar, bireylerin yaşadıkları zorluklarla başa çıkmalarına, ilişkilerini güçlendirmelerine ve daha sağlıklı bir zihinsel duruma kavuşmalarına yardımcı olurlar. İzmir’de yaşayanlar, bu değerli hizmetlerden faydalanarak zihinsel sağlıklarını güçlendirebilir ve yaşamlarını daha pozitif bir şekilde şekillendirebilirler.

İzmir Psikolog, ruh sağlığı alanında kapsamlı bir destek sunmayı amaçlamaktadır. Alanında uzman psikologlarımız, bireylerin yaşadıkları zorluklarla başa çıkabilmeleri ve içsel potansiyellerini keşfederek daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gereken rehberliği sunmaktadır. Firmamızın önceliği, müşterilerin bireysel ihtiyaçlarına duyarlı bir yaklaşımla, her birine özel çözümler geliştirmektir. İzmir’in dinamik yapısına uygun olarak, modern psikoterapi tekniklerini kullanarak müşterilerimize en etkili hizmeti sunmayı hedefliyoruz.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan firmamız, güvenilir bir ortamda herkesin kendini ifade edebileceği bir alan sunar. Psikolojik destek almak, günlük yaşamın getirdiği stresle başa çıkmak, ilişki sorunlarını çözmek, kaygı ve depresyon gibi zorluklarla mücadele etmek için önemli bir adımdır. İzmir Psikolog firmamız, bu adımı atmaya cesaret eden herkese destek olmak için burada. Profesyonel ve empatik yaklaşımımızla, müşterilerimizin psikolojik iyilik hallerine ulaşmalarına yardımcı olmak için her zaman yanlarında olacağız.